Kari-pintakytkin
M2H | M2L

KARI-pintakytkin on tarkoitettu ohjauslaitteeksi magneettiventtiileille sekä hälytyskojeeksi halutusta pinnankorkeudesta. SGS FIMKO Oy on matalajännitedirektiivin (LVD) mukaisesti hyväksynyt palamattomissa nesteissä käytettävät KARI-pintakytkimet 250V:n jännitteelle.

Esimerkki M2H-mallin toiminnasta

Play

Käynnistys

Nestettä paljon. Tyhjennyspumppu käynnistyy.

Stop

Pysäytys

Tyhjennyksen alaraja. Tyhjennyspumppu pysähtyy.

Toiminnot

M2H Tyhjennyspumpun ohjaus.
M2L Täyttöpumpun ohjaus.

Muut tiedot (Lataa esite-pdf)

Kytkentäkaaviot

PDF

Lataa esite (pdf)

Tekniset tiedot
Mitat
Toimintakäyrä
Asennus ja säätö

Tilauskoodi

Tilauskoodi M2H M2L