KARI LS90 -lämpösulake

Toimintavarma turva- ja suojauslaite lämpötilan noustessa

ls90 lamposulake paakuva

Sulamislämpöön perustuva luotettava suojaratkaisu

KARI LS90 -lämpösulake on toimintavarma turva- ja suojauslaite kohteisiin, joissa lämpötilan nousu voi aiheuttaa vakavia laiterikkoja ja tulipalovaaran. Tyypillinen esimerkki on öljynpoltinlaitos, jossa KARI LS90 asennetaan öljypolttimen läheisyyteen. Mikäli lämpötila nousee yli 90 celsiusasteen, sulakkeessa oleva seosmetalli sulaa ja katkaisee sähkövirran, jolloin öljynsyöttö lakkaa ja hälytys käynnistyy. KARI LS90 on erittäin luotettava turvalaite, sillä sen toiminta perustuu sulamislämpöön ilman häiriöalttiita sähköantureita tai monimutkaista elektroniikkaa.

Sopii erilaisiin kohteisiin virrankatkaisijaksi ja hälyttäjäksi

KARI LS90 soveltuu turva- ja suojauslaitteeksi käytännössä kaikkiin kohteisiin, joissa lämpötila ei saa nousta yli 90 celsiusasteen. Se voidaan kytkeä ympäristöön joko pelkällä hälytystoiminnolla tai virrankatkaisijaksi laitteeseen, joka vikatilanteessa ei saa ylikuumentua aiheuttaen lisää laitevaurioita ja mahdollisen tulipalon. Tällainen vikatilanne voi olla vaikkapa öljypolttimen rikkoutunut termostaatti, jolloin öljynsyöttöä ei kyetä säätämään ja poltin ylikuumenee.

Ideaalinen lämmitysjärjestelmien turvalaitteeksi

KARI LS90 toimii luotettavasti niin isoissa kuin pienissä kohteissa. Suurien öljypoltinlaitosten sekä öljylämmitteisten pientalojen lisäksi se soveltuu turva- ja suojauslaitteeksi myös muille lämmitysjärjestelmille, esimerkiksi maakaasu- ja pellettijärjestelmille.

Toimii ukkosella ja muissa sähköhäiriötilanteissa

KARI LS90:n toimintavarmuus ja ainutlaatuisuus perustuu sulamislämpöön. Tällöin  lämmönnousun tunnistamiseen ei tarvita sähköantureita tai muuta elektroniikkaa, jotka ovat alttiita menemään epäkuntoon esimerkiksi ukkosella tai muissa sähköhäiriötilanteissa. 

Helppo asentaa päälaitteen sähköratkaisusta riippumatta

KARI LS90 on helppo asentaa ylikuumenemiselta suojattavan laitteen ohjausvirtapiiriin, jolloin se toimii laitteen virranohjaajana ilman välimuuntajaa. Lämpötilan noustessa ja seosmetallin sulaessa ohjausvirtapiiri katkeaa ja hälytysvirtapiiri laukeaa. Kosketinyksikössä on yksi avautuva (NC) ja yksi sulkeutuva (NO) kosketin, joten KARI LS90 voidaan aina kytkeä kunkin laitteen kosketintavan mukaisesti.

Sulake helppo vaihtaa

KARI LS 90 asennetaan suojattavan laitteen kuten öljypolttimen läheisyyteen. Asennuksessa on huomioitava, että ympäristön lämpötila ei normaalisti nouse yli 40 celsiusasteen, jotta lämpösulake toimisi pitkään luotettavasti ja vältyttäisiin vääriltä hälytyksiltä. Varsinainen sulake on asennettu kytkentärasian kanteen, jolloin se on helppo vaihtaa. Varasulakkeita on saatavana erillisinä (tyyppi S90).

Lataa esite

PDF

Lataa esite (pdf)

 
Ota yhteyttä